ข่าวสารการท่องเที่ยว

AOT ปรับลดประมาณการปริมาณ “ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน”

“AOT” ปรับลดประมาณการปริมาณ “ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน” ประเมินใช้เวลาอีก 2 ปีฟื้นสู่ระดับก่อนเกิด “โควิด-19”

นักข่าวรายงานว่า ช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน2563 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท. หรือ AOT) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองไทย (SET) ว่า จากที่บริษัทได้รายงานข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ผลพวงรวมทั้งประมาณการจำนวนการจราจรทางอากาศระหว่างปีงบประมาณ 2563-2566 สาเหตุจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ไปแล้วนั้น

ในการสัมมนาคณะกรรมการบริษัท คัร้งที่ 12/2563 ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน2563 ทอท. ได้รายงานการปรับคาดคะเนจำนวนการจราจรทางอากาศระหว่างปีงบประมาณ 2564-2566

โดยในปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินรวม 446,986 เที่ยวบิน แล้วก็มีผู้โดยสารรวม 47.91 ล้านคน, ปีงบประมาณ 2565 คาดว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินรวม 776,763 เที่ยวบิน รวมทั้งมีผู้โดยสารรวม 110.88 ล้านคน รวมทั้งคาดว่าจำนวนการเดินทางด้านอากาศจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2562 ก่อนมีการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 ในปีงบประมาณ 2566

ดังนี้ การปรับจำนวนการเดินทางด้านอากาศข้างต้น มีความต่างไปจากประมาณเดิมเฉพาะปริมาณผู้โดยสารระหว่างชาติที่น้อยลง 10.5% แล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศต่ำลง 11.9% จากคาดการณ์เดิม สาเหตุจากข้อกำหนดของด่านควบคุมโรคสำหรับเพื่อการคัดเลือกกรองผู้โดยสารระหว่างชาติขาเข้า

 

ส่วนปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ มากขึ้น 16.4% รวมทั้งเที่ยวบินภายในประเทศมากขึ้น 20.2% จากคาดการณ์เดิม ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการบรรเทาระยะที่ 5 ตามคำสัส่งศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัววิด-19) ที่ 6/2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563