ข่าวสารการท่องเที่ยว

เที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหราชอาณาจักร-ไอร์แลนด์ ถึงไทยบ่ายนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก

ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2563 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปอำนวยความสะดวกให้ญาติคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ที่ประสงค์จะเดินทางกลับเมืองไทย รอบแรก ปริมาณ 250 คน โดยร่วมกันกับสายการบิน Eva Air ที่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ กรุงลอนดอนเที่ยวบินพิเศษนี้เป็น BR 068 ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว์ เวลา 21.25 น. และจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 15.05 น. ซึ่งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ผู้โดยสารทั้งปวงจะได้รับการให้ความสะดวกสบายจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในการเข้ารับการกักตัวดูแลสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน เพื่อประโยชน์ของแต่ละท่าน และก็เพื่อรักษาสวัสดิภาพของสังคมไทยโดยส่วนรวมถัดไป

การเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้ พี่น้องชาวไทยสามารถโดยสารเครื่องบินพิเศษดังกล่าว

กลับได้ทั้งหมดตามจุดมุ่งหมายด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อขัดข้อง และก็ผู้โดยสารทุกคนอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่ครัดเคร่งของสายการบิน อีกทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นเครื่อง การฆ่าเชื้อสัมภาระ การทำความสะอาดมือด้วยสารทำลายเชื้อ ทั้งจำต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อคุ้มครองการแพร่ไปเชื้อโรคตลอดการเดินทาง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ แน่ใจว่า หน้ากากอนามัยคุ้มครองปกป้องเชื้อไวรัสที่ได้มอบไว้ให้กับลูกพี่ลูกน้องชาวไทยก่อนเริ่มเดินทาง จะสามารถช่วยคุ้มครองพี่น้องทุกท่านที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษนี้ ให้สามารถเดินทางถึงเมืองไทยด้วยความสุขใจ และก็ปราศจากความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อไวรัสระหว่างการเดินทางได้เป็นอย่างดีสำหรับเที่ยวบินพาญาติชาวไทยกลับบ้านรอบถัดไปจะออกเดินทางในวันที่ 30 พ.ค. 2563 โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 917 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้การช่วยเหลือดูแลและก็อำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่พี่น้องชาวไทยในมาตรฐานเดียวกัน สามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆ