ข่าวสารการท่องเที่ยว

จนท.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขนข้าวสารบริจาค

26 เม.ย.63- จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุมชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย

ที่เป็นชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีบางส่วนกลับมาจากดำเนินการในเมืองซึ่งได้กระทำขอให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปิดด่านทางเข้าออกและรอตรวจเช็คผู้ที่เข้าในชุมชนและปิดการท่องเที่ยวในชุมชนตอนนี้ ดังนี้รายได้ส่วนมากของพลเมืองในพื้นที่เป็นผลิตผลการเกษตร ทุเรียน กล้วย กาแฟ มะนาว แม้กระนั้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการระบาดของโรควัววิด-19 ทำให้การค้าขายไม่สบายการเดินทางเข้าออกหรือส่งสินค้ามีความจำกัด ประชาชนเล็กน้อยได้มีการร่วมมือสำหรับเพื่อการจัดทำธนาคารข้าวเพื่อแก้ไขเมื่อมีความขาดแคลนหรือน้ำท่วมโดยการสนับสนุนของสถาบันปิดทองหลังพระ

ดังนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้รับประสานงานจากผู้สงเคราะห์ส่งส่งข้าวสารส่งเสริมชุมชนในระหว่างนี้ โดยรับเป็นธุระขนส่งให้กับชุมชนโดยไม่ต้องนำรถยนต์มาส่งเองฝากบริการขนส่งต่างๆ

ที่ให้บริการมาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะนำส่งให้ถึงกับมือของชุมชนชาวเขาในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนในการจัดแจงที่ดินการท่องเที่ยวการเลี้ยงชีพที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้ชุมชนบ้านโป่งลึกบางกลอยมีความแข็งแรงขึ้นมีการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มรวมทั้งการท่องเที่ยวกรุ๊ปผลิตของกินกรุ๊ปงานฝีมือก่อสร้างกรุ๊ปทอผ้าซึ่งกรุ๊ปต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่