ข่าวสารการท่องเที่ยว

AOT เผยสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินวูบ 85% ผู้โดยสารลด 66%

 AOT เปิดเผยสนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินลดน้อยลงแล้วร้อยละ 85.3 ผู้โดยสารน้อยลงร้อยละ 66.1 ส่วนการคัดเลือกกรองผู้โดยสารขาเข้า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19) 2,484 คน ไม่เจอผู้โดยสารเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

 

ศูนย์กระทำการคราวฉุกเฉินสนามบินสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก สนามบินสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ทุกวันที่ 25 มี.ค. 2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม63 เวลา 00.00 – 23.59 น.)

 

  1. สรุปปริมาณเที่ยวบินทั้งสิ้น 369 เที่ยวบิน แบ่งเป็น

 

1.1 เที่ยวบินระหว่างชาติ ปริมาณ 210 เที่ยวบิน

– ขาออกปริมาณ 106 เที่ยวบิน

– ขาเข้าปริมาณ 104 เที่ยวบิน

 

1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ ปริมาณ 159 เที่ยวบิน

– ขาออกปริมาณ 78 เที่ยวบิน

– ขาเข้าปริมาณ 81 เที่ยวบิน

 

  2. สรุปปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ทสภ. มีปริมาณทั้งมวล 27,596 คน

 

2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ปริมาณ 16,282 คน แบ่งเป็น

– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 13,798 คน

– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 2,484 คน

 

2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ ปริมาณ 11,314 คน แบ่งเป็น

– ผู้โดยสารขาออกปริมาณ 3,447 คน

– ผู้โดยสารขาเข้าปริมาณ 7,867 คน

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินรวมทั้งผู้โดยสารจากตอนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินต่ำลงร้อยละ 85.3 รวมทั้งปริมาณผู้โดยสารน้อยลงร้อยละ 66.1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างชาติ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ปริมาณทั้งสิ้น 2,484 คน ไม่เจอผู้โดยสารเข้ามาตรฐาน PUI แม้กระนั้นเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งไปตรวจ 9 คน คอยผล Lab ผู้โดยสารขาเข้าคนต่างชาติที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามกำหนดรวมทั้งถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 18 ราย สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ ปริมาณ 46 คน จัดประเภทเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 20 ราย ไม่เจอผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

 

  ดังนี้ ในวันที่ 24 มี.ค. 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี ปริมาณ 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน)

มีจำนวนผู้โดยสารทั้งมวล 132 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยปริมาณ 46 คน ซึ่งในปริมาณนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) ปริมาณ 16 คนและก็ตรวจไม่เจอผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างชาติ ทสภ. ยังได้ปฏิบัติงานคัดเลือกกรองผู้โดยสารขาออก ปริมาณทั้งหมดทั้งปวง 13,798 คน ไม่เจอผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI รวมทั้งได้มีการเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างพนักงานใน ทสภ. ส่งตรวจ ปริมาณ 2 คน โดยอยู่ในระหว่างรอคอยผล Lab

ลักษณะธุรกิจของ AOT

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจสนามบินของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การปฏิบัติการ และก็การพัฒนาสนามบิน โดยมีสนามบินในความรับผิดชอบ 6 ที่ เป็น สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สนามบินจังหวัดภูเก็ต และก็สนามบินหาดใหญ่ ซึ่งสนามบินอีกทั้ง 6 ที่นี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศแล้วก็ระหว่างชาติ โดยมีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักของประเทศ