ข่าวสารการท่องเที่ยว

‘ไต้หวัน’ ลดเที่ยวบินเข้า-ออกมากสุด

มาตรการห้ามพลเมืองประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศของหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่โรคโควิด-19 ระบาดลาม 93 ประเทศทั่วโลก

ทำให้อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนัก สายการบินประเทศต่างๆ ระงับเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศไม่ปลอดภัย
ล่าสุด เว็บไซต์สตาติสตา ได้เผยแพร่รายงานที่บ่งชี้ว่าสายการบินใดบ้างที่สั่งเครื่องบินลงจอดเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ โดยสายการบินในประเทศที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือสายการบินของไต้หวัน คิดเป็น 90.4% รองลงมาคือ สายการบินในฮ่องกง 86.6% สายการบินในเวียดนาม 85.9% สายการบินในประเทศไทย 76.9%

ส่วนสายการบินในมาลเซีย มีสัดส่วนลดเที่ยวบิน 75.2% สายการบินในญี่ปุ่น 74.6% สายการบินในเกาหลีใต้ที่ถือเป็นแหล่งแพร่ระบาดเร็วที่สุด 69.3% สายการบินในรัสเซีย 67.4% สายการบินในแคนาดา 58.2% และสายการบินในกัมพูชามีสัดส่วนลดเที่ยวบินระหว่างประเทศ 45.5%